Pravila in pogoji

Nazadnje posodobljeno 22. decembra 2022

1. Splošno & Obseg

1-FIRST je podjetje, ki je organizirano in obstaja po švicarski zakonodaji s sedežem v Baaru (ZG) v Švici. (»1-FIRST«), omogoča dostop do več tako imenovanih depojev za upravljanje sredstev v verigi za enkratne in/ali ponavljajoče se naložbene priložnosti v kriptovalute prek spletne strani 1-FIRST in/ali mobilna aplikacija 1-FIRST (“Aplikacija“). Naslednji pogoji (»Pogoji«) opredeljujejo pravice in obveznosti strank v zvezi z uporabo aplikacije 1-FIRST in spletnega mesta 1-FIRST, ki je na voljo na 1-FIRST.online ( « Spletna stran„) je dostopna.

Vaše strinjanje s temi pogoji izrazite tako, da označite polje v pojavnem oknu, ki se prikaže ob vaši prvi povezavi z navedbo “Potrjujem, da sem prebral, razumel in se strinjam z 1 – FIRST določila in pogoji glede uporabe spletnega mesta in aplikacije”.

Če potrdite polje, se (»uporabnik«) strinjate, da vas zavezujejo pogoji, kakor so bili spremenjeni in objavljeni na spletnem mestu, ter da se strinjate s temi pogoji z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Če se ne strinjate s pogoji, se vzdržite uporabe aplikacije in/ali spletnega mesta.

Potrjujete zlasti, da ste prebrali in razumeli klavzule v 1-FIRST pogojih omejitve odgovornosti.

Z odkljukanjem polja se uporabnik strinja s pravilnikom o zasebnosti 1-FIRST, kot je bil občasno spremenjen in objavljen na spletnem mestu (https://1- najprej. online/datenschutzerklaerung/). Če se uporabnik ne strinja s pravilnikom o zasebnosti 1-FIRST, naj ne uporablja aplikacije in/ali spletnega mesta.

Z uporabo aplikacije uporabnik izrecno jamči, da je star najmanj osemnajst (18) let, da je pravno sposoben in da mu nobena veljavna zakonodaja ne prepoveduje uporabe aplikacije ali spletnega mesta.

Pogoje in pravilnik o zasebnosti lahko 1-FIRST kadar koli posodobi brez predhodnega obvestila. Trenutna različica je objavljena na https://1-first.online/datenschutzerklaerung/. Vedno velja najnovejša različica Pogojev in Politike zasebnosti, kot je objavljena na spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba aplikacije in/ali spletnega mesta po takih spremembah, z ali brez izrecnega sprejetja novih pogojev ali pravilnikov o zasebnosti, bo pomenila vaše strinjanje s temi spremembami.

2. Razpoložljivost

1-FIRST si prizadeva, kolikor je to mogoče, ohraniti dostop do aplikacije in spletne strani 7 dni v tednu in 24 ur na dan. Vendar pa je lahko dostop do aplikacije in spletnega mesta začasno onemogočen zaradi tehničnega vzdrževanja, selitev ali posodobitev ali zaradi izpadov ali omejitev, povezanih z delovanjem interneta. 1-FIRST ne odgovarja za motnje ali nezmožnost dostopa do aplikacije in spletne strani, ki so posledica tretjih oseb, neustrezne opreme uporabnika ali drugih okoliščin, za katere 1-FIRST ne odgovarja.

Čeprav namerava 1-FIRST zagotoviti točne in posodobljene informacije o aplikaciji in spletnem mestu, aplikacija in spletno mesto morda nista vedno povsem točna, popolna ali aktualna in lahko vsebujeta tudi tehnične netočnosti ali tipografske napake. V skladu s tem mora uporabnik preveriti vse informacije, preden se zanese nanje, in vse odločitve, ki temeljijo na informacijah v aplikaciji in na spletnem mestu, so izključno odgovornost uporabnika in 1-FIRST ne prevzema nobene odgovornosti za take odločitve.

3. Brez naložbenih nasvetov

Informacije v aplikaciji in na spletnem mestu ne predstavljajo pravnega, finančnega ali naložbenega nasveta in niso mišljene kot priporočilo za nakup, trgovanje ali prodajo kriptovalut. 1-FIRST priporoča, da pred začetkom nakupa, trgovanja ali prodaje kripto sredstev poiščete nasvet pravnih in finančnih strokovnjakov. Kripto sredstva so nestanovitna. Nakup in prodaja kripto sredstev vključuje visoko stopnjo tveganja. Uporabnik se mora pred trgovanjem s kripto sredstvi zavedati stopnje tveganja. Vsaka izguba podatkov, kripto sredstev ali dobička je izključna odgovornostbeseda uporabnika. 1-FIRST ni odgovoren za posledice zanašanja na katero koli mnenje ali izjavo v tem dokumentu ali za kakršno koli opustitev.

Vedno obstaja možnost, da se bo v zvezi s kripto sredstvi zgodilo nekaj nepričakovanega, kar bo povzročilo izgubo uporabnikovih kriptovalut. 1-FIRST uporabniku močno svetuje, naj ne vlaga več, kot je pripravljen izgubiti. Uporabnik je sam odgovoren za vse investicijske odločitve.

4. Pripomoček za učenje

1-FIRST lahko v aplikaciji in/ali spletnem mestu objavi vodnik za učenje o osnovnih temah verige blokov in kriptovalut. Uporabnik lahko uporablja Učni vodnik brezplačno. Tukaj vsebovane informacije izhajajo iz javno dostopnih virov in jih lahko 1-FIRST občasno spremeni brez predhodnega obvestila. 1-FIRST ne jamči in ne odgovarja za točnost, pravilnost in popolnost posredovanih informacij.

Vodnik za učenje vsebuje le osnovne teme o kriptovalutah in ne predstavlja pravnega, finančnega ali naložbenega nasveta. Vodnik za učenje ne nadomešča nasvetov kvalificiranih svetovalcev in preverjanja, ali so kriptovalute povezane z vašimi zahteve ustrezajo uporabnikovim lastnim ciljem, toleranci tveganja, izkušnjam in/ali znanju.

5. Orodje za simulacijo

1-FIRST lahko v aplikaciji in/ali na spletni strani objavi simulacijsko orodje, v katerem lahko uporabnik spremlja svoje naložbe in dobi pregled nad že doseženim napredkom. Poleg tega lahko uporabnik prosto izbira med različnimi časovnimi obdobji in hipotetičnimi zneski, da vidi, kakšen napredek bi dosegel v preteklosti z izbranimi parametri. Simulacijsko orodje ne simulira prihodnosti naložbe. Ne daje napovedi. Uporabnik lahko orodje za simulacijo uporablja brezplačno.

1-FIRST uporablja Coin Market Cap (https://coinmarketcap.com/) ali drugega podobnega ponudnika finančnih podatkov. 1-FIRST ne jamči in ni odgovoren za točnost, pravilnost in popolnost finančnih podatkov, ki jih zagotovi Coin Market Cap (ali drugi podobni ponudniki finančnih podatkov).

6. Nakup kripto sredstev

6.1 – Splošno

1-FIRST uporabniku omogoča nakup kriptovalut z oddajo transakcije (naročilo/menjava) pri uporabnikovi banki. Znesek enkratnega ali ponavljajočega se nakupa določi uporabnik sam. Enkratno ali ponavljajoče se naročilo mora biti oddano v švicarskih frankih (CHF) ali evrih (EUR).

1-FIRST uporabnikom ne prodaja kriptovalut. 1-FIRST deluje le kot posrednik med uporabnikom, uporabnikovo banko in banko OnRamp. OnRamp Bank prodaja naročene kriptovalute neposredno uporabniku, celoten proces nakupa pa zagotavlja OnRamp Bank. Zato se mora uporabnik pred nakupom kriptovalut prek spletnega mesta ali aplikacije 1-FIRST strinjati s Splošnimi pogoji poslovanja OnRamp Bank. Pogoji in določila banke OnRamp so na voljo na spletni strani banke OnRamp

6.2 – Postopek nakupa

Uporabnik lahko uporablja aplikacijo po registraciji in verifikaciji na 1-FIRST, pod pogojem, da je vrednost kripto sredstev in ne presega 1.000,00 CHF. Če a) dnevni znesek naložbe presega 1.000,00 CHF in/ali b) letni znesek naložbe presega 100.000,00 CHF, je potrebna dodatna registracija in preverjanje na spletni strani. 1-FIRST in OnRamp Bank presojata, ali bosta uporabnika sprejela ali ne in kakšne morebitne dodatne informacije so potrebne za uspešno registracijo uporabnika. 1-FIRST ne zagotavlja uspešne registracije pri OnRamp Bank.

Pred začetkom pologa v FIAT-u mora uporabnik posredovati 1-FIRST svojo veljavno številko IBAN z bančnega računa, ki ga uporablja za enkratno ali ponavljajoče se naročilo. 1-FIRST bo uporabniku dodelil referenčno številko (“Referenčna številka“) in banki OnRamp Bank posredoval tako referenčno številko kot številko IBAN.

Uporabnik lahko ustvari enkratno ali ponavljajoče se naročilo za svoj depozit. Uporabnik ne sme oddati naročila za manj kot minimalni znesek 10,00 CHF in/ali 10,00 EUR. Uporabnik prejme podatke o nakazilu prek aplikacije, da ustvari nalog pri svoji bankin) Uporabnik izrecno priznava in se strinja, da je sam odgovoren za posredovanje pravilnih podatkov o prenosu banki, zlasti, a ne izključno, referenčne številke. Uporabnik izrecno potrjuje in se strinja, da se mora znesek denarja, ki ga nakaže banka, natančno ujemati z zneskom naložbe, ki ga je uporabnik določil v aplikaciji. V nasprotnem primeru OnRamp Bank ne more uskladiti plačila z uporabnikom in bo povrnila plačilo na uporabnikov bančni račun. Morebitne bančne stroške torej krije uporabnik. Uporabnikova banka bo navedeni znesek nakazala neposredno banki OnRamp Bank, ne da bi 1-FIRST kdaj imel dostop do uporabnikovih sredstev.

Menjalni tečaj za kriptovalute se določi v trenutku, ko OnRamp Bank prejme plačilo od uporabnika in se zato lahko bistveno razlikuje od menjalnega tečaja, ki ga oceni aplikacija. Vključeni so transakcijski stroški kriptovalut, poslanih uporabniku (glejte razdelek 6.4). Banka OnRamp bo izvršila naročilo v petih delovnih dneh po prejemu plačila in dodelila kriptovalute uporabnikovi denarnici.

6.3 – Preklic, zavrnitev naročil

Nakupi kriptovalut prek spletne aplikacije 1-FIRST so dokončni in ni vračil kupnine ali preklica. Z oddajo naročila za kriptovalute uporabnik odda zavezujočo ponudbo za nakup kriptovalut, ki jih je izbral.

6.4 – Pristojbina za konverzijo uporabnika

Vsak nakup kriptovalut je predmet provizije (“Provizija za pretvorbo“). Veljavna provizija za konverzijo je 3 % vloženega zneska (+0,00002 BTC fiksna provizija). 1-FIRST in OnRamp Bank ne bosta obdelali transakcije, če bi provizija za konverzijo in vse druge povezane provizije skupaj presegle vrednost transakcije uporabnika. Ta provizija za konverzijo vključuje transakcijske stroške kriptovalut, ki se prenesejo uporabniku, kot tudi posredniško provizijo banke OnRamp Bank in provizijo za storitev 1-FIRST.

7. Denarnica

Ko izvaja polog, uporabnik komunicira s spletnim mestom ali aplikacijo prek digitalne denarnice (“denarnica”), ki uporabniku omogoča shranjevanje dostopa do kriptovalut, kupljenih prek aplikacije.

7.1 – Denarnica brez skrbništva

Z neskrbniškimi denarnicami je dostop do vrednosti vedno v rokah uporabnika. Uporabnik ne ustvari vrednostnega računa in ne daje svojih kriptovalut 1-FIRST ali tretjim osebam v hrambo, prav tako uporabnik 1-FIRST ali tretjim osebam ne da naročila kot finančni posrednik, vrednostni posrednik ali posrednik kriptovalut. Uporabnik deluje samostojno in na lastno odgovornost. 1-FIRST ali tretje osebe nikoli nimajo dostopa do uporabnikovih sredstev.

Kot lastnik tako imenovane neskrbniške denarnice ste v celoti odgovorni za svoj zasebni ključ. Tako lahko neskrbniške denarnice primerjamo z lastnim sefom. Če izgubite zasebni ključ z denarnicami brez skrbništva, izgubite dostop do sefa, tako da nimate več dostopa do žetonov, ki so tam shranjeni.

Denarnica se ustvari neposredno na uporabnikovi napravi (računalnik, tablica, pametni telefon itd.). Noben podatek ne zapusti te naprave. Tudi v primeru strojne denarnice zasebni ključi (zasebni ključi) nikoli niso na spletu. 1-FIRST izrecno podpira uporabo strojnih denarnic. Če uporabnik izgubi dostop do svoje naprave, uporabnik razume in izrecno priznava ter se strinja, da bodo morebitne uporabnike kriptovalut, ki jih je povezal s to denarnico, postale nedostopne. Če ni naredil varnostne kopije denarnice, si je zapisal zasebni ključ denarnice in/ali obdržal obnovitvene kode. Uporabnik izrecno priznava in se strinja, da je sam odgovoren za varno vzdrževanje naprave in za varnostno kopiranje svojega zasebnega ključa, da lahko povrne svoja kripto sredstva.

Denarnica ne upravlja ali dostopa do nobenih podatkov računa z informacijami, kot so gesla ali e-pošta. Da bi zagotovili varnost in zasebnost uporabnika, nobeni občutljivi podatki, povezani z denarnico, ne bodo shranjeni, zadržani ali posredovani, ko uporabnik uporablja denarnico. 1-FIRST ima dostop samo do informacij, ki jih je a) uporabnik vnesel v aplikacijo ali b) so javno dostopne v verigi blokov. 1-FIRST nikoli ne hrani kriptovalutuporabnika. Samo uporabnik sam lahko dostopa in nadzoruje svoje kriptovalute. Uporabnik lahko svoje kriptovalute kadar koli prosto prenese iz svoje denarnice v drugo denarnico.

8. Prenehanje storitve

Uporabniki lahko po lastni presoji kadar koli prenehajo uporabljati spletno mesto ali aplikacijo ali ukinejo svoj račun. Dostop do vrednosti uporabnika je mogoč kadarkoli brez uporabe spletnega mesta ali aplikacije 1-FIRST. Izključna presoja uporabnika je, ali bo še naprej uporabljal spletno mesto ali aplikacijo.

1-FIRST lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga po lastni presoji prekine svoje storitve za uporabnika. Takšen ukrep se lahko izvede, če 1-FIRST meni, da je uporabnik kakor koli kršil pogoje. Poleg tega lahko 1-FIRST kadar koli in po lastni presoji začasno ali trajno prekine delovanje storitve ali katerega koli njenega dela brez predhodnega obvestila. Uporabnik se strinja in potrjuje, da 1-FIRST ne prevzema nikakršne odgovornosti ali obveznosti v zvezi z ukinitvijo storitev, ki so na voljo na spletnem mestu ali v aplikaciji.

Vendar ukinitev računa ne vpliva na uporabnikov dostop do njegovih depozitov prek njegove denarnice. Uporabnik lahko še naprej kadar koli prosto razpolaga s svojimi kriptovalutami, prenese vrednosti ali jih prenese iz svoje denarnice v drugo denarnico.

9. Davki

Uporabnik je izključno odgovoren, da določi, ali in v kolikšnem obsegu je treba plačati davke za transakcije, ki jih opravi prek spletnega mesta ali aplikacije. Izračun pravilnega zneska davka, poročanje ustreznim davčnim organom in nakazilo davkov so izključna odgovornost uporabnika. Uporabnikova zgodovina transakcij je podrobno na voljo v aplikaciji.

10. Garancije

Z uporabo spletne strani ali aplikacije uporabnik jamči, da:

  • Uporabnik dobro razume nemški jezik (ali kateri koli drug jezik, v katerega so prevedeni spletno mesto, aplikacija, ti pogoji) in je prebral in razumel te pogoje ;
  • Uporabnik se je dovolj informiral o kriptovalutah, da se lahko informirano odloči za nakup kriptovalut;
  • Uporabnik je izvedel oceno, ali kriptovalute izpolnjujejo njegove lastne zahteve glede na lastne cilje, toleranco tveganja, izkušnje in/ali znanje uporabnika;
  • Uporabnikov nakup kriptovalut bo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi v uporabnikovi jurisdikciji; in
  • če uporabnik kupi kriptovalute v imenu pravne osebe, (i) je taka pravna oseba pravilno organizirana in veljavno obstaja v skladu z veljavno zakonodajo jurisdikcije, v kateri je organizirana, (ii) uporabnik je ustrezno pooblaščen s strani tega subjekta, da deluje v njegovem imenu in sprejme te pogoje, in (iii) je ta subjekt odgovoren za kršitev teh pogojev s strani uporabnika ali katerega koli drugega zaposlenega ali agenta tega subjekta.

11. Pravice intelektualne lastnine

1-FIRST je edini lastnik vseh pravic intelektualne lastnine, povezanih s spletnim mestom in aplikacijo. Vsa vsebina, ki je trenutno prikazana ali na voljo v prihodnosti s strani 1-FIRST, kot npr B. Besedila, logotipi, slike, glasba, digitalni prenosi in kompilacije podatkov so last podjetja 1-FIRST, njegovih partnerjev ali dobaviteljev in so zaščiteni s švicarskimi in mednarodnimi pravicami intelektualne lastnine. Imena in logotipi 1-FIRST so blagovne znamke 1-FIRST. Blagovnih znamk in logotipov 1-FIRST ni dovoljeno uporabljati na nobenem izdelku ali storitvi, ki jih ne proizvaja ali ponuja 1-FIRST, ali na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil zmedo v javnosti, ali na kakršen koli način, ki FIRST očrni ali diskreditira.

V skladu s tem se uporabnik strinja, da ne bo reproduciral, prikazoval, izvlekel in kakor koli izkoriščal blagovnih znamk, logotipov, spletne strani ali storitev 1-FIRST.

12. Omejitev odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, je vsaka odgovornost družbe 1-FIRST ali kogar koli, ki deluje v imenu družbe 1-FIRST, s tem izključena. 1-FIRST zavrača kakršno koli odgovornost za dobiček, dohodek, vrednostali izguba podatkov, posredna, posebna, posledična, eksemplarična ali kazenska škoda.

Uporabnik se zlasti izrecno strinja, da 1-FIRST ali katera koli oseba, ki deluje v imenu 1-FIRST, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tehničnih ali drugih napak, napak pri prenosu, Preobremenitve sistema, težave z uporabo, prekinitve storitev (vključno s storitvami vzdrževanja sistema, vendar ne omejeno nanje), kakršna koli zamuda pri prenosu informacij, nezdružljivost med spletnim mestom in vašimi datotekami in/ali vašo programsko opremo (zlasti vašim brskalnikom) in/ali vašim računalnikom, okvare, motnje, prenos virusa na vaš računalnik, nepooblaščen dostop (npr. s hekanjem ali piratstvom) ali druge napake ali neustreznosti s strani ponudnikov telekomunikacijskih ali omrežnih storitev.

Uporabnik se zaveda, da 1-FIRST ne upravlja niti ni odgovoren za verigo blokov, povezano s kriptovaluto.

V nobenem primeru skupna odgovornost 1-FIRST, bodisi v pogodbi, garanciji, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo, bodisi aktivno, pasivno ali implicitno) ali kateri koli drugi teoriji, ki izhaja iz ali je povezana z teh pogojev ali uporabe aplikacije, znesek, ki ste ga vložili v kriptovalute prek aplikacije.

13. Ločljivost

Če se katera koli določba teh pogojev šteje za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo v kateri koli jurisdikciji, bo to veljalo le v minimalnem obsegu, ki ga zahteva zakon, in taka neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost ne bo vplivala na druge določbo teh pogojev ali povzroči, da je katera koli taka določba neveljavna ali neizvršljiva v kateri koli drugi jurisdikciji. Po ugotovitvi neveljavnosti, nezakonitosti ali neizvršljivosti katerega koli pogoja ali določila se bosta stranki v dobri veri pogajali o spremembi teh pogojev, tako da bosta v največji možni meri izpolnili prvotni namen strank, tako da bodo transakcije, predvidene v tem dokumentu, izvedene. v največjem možnem obsegu je mogoče izvesti, kot je bilo prvotno predvideno.

14. Veljavno pravo in kraj

Te pogoje in uporabo spletnega mesta in aplikacije urejajo, razlagajo in uveljavljajo v skladu z zakoni Švice, brez izbire prava ali kolizije zakonov. Vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s temi pogoji in uporabo spletnega mesta in aplikacije, vključno s spori glede njihove sklenitve, zavezujočega učinka, spremembe in odpovedi, bodo reševala redna sodišča v Zürichu, Švica, odločeno.